ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM EZS

Elektrický zabezpečovací systém EZS zabezpečuje vyhlásenie poplachu v prípade narušenia chráneného priestoru, umožňuje vstup do chráneného objektu len oprávneným osobám, systém je možné rozdeliť do samostatných blokov, z ktorých každý možno zapnúť samostatne, systém EZS umožňuje použitie rôznych typov detektorov narušenia priestoru ako napr. detektory pohybu v infračervenom alebo mikrovlnovom pásme, prípadne v ich kombinácii, detektory rozbitia skla, otrasové detektory, infračervené alebo mikrovlnové bariéry, snímače otvorenia dverí alebo okien, všetky zariadenia systému vrátane vedení (aj bezdrotovych)
sú nepretržite kontrolované, aj vtedy, keď systém nie je zapnutý na stráženie, poplach je signalizovaný buď lokálne pomocou ovládacieho panelu s displejom a bzučiakom, sirénou so svetelným majákom, alebo je prenesený do monitorovacieho strediska popripade na mobilny telefon cez GSM.

Možnosť ovládať na diaľku cez internet alebo mobilný telefón.