ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ

Štruktúrované kabelážne systémy, či už na báze metalických alebo optických káblov sú jednou z hlavných súčastí počítačových sietí. Na ich kvalite a parametroch záleží kvalita celej siete. Pri návrhu kabelážneho systému je potrebné vziať do úvahy, že systém sa buduje na dlhé obdobie a to vzhľadom k tomu, že najmä káble sú natrvalo zabudované do budovy a ich výmena z titulu nedostatočných parametrov alebo kvality je niekedy nemožná alebo veľmi obtiažna. Životnosť kabelážneho systému musí byť veľmi vysoká a na to je potrebné pamätať pri projektovaní, kabelážny systém musí zvládať aj technológie, ktorých nástup sa očakáva v budúcnosti.