Špecializujeme sa

na nasledujúce oblasti

KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV

Kamerový systém Vám umožňuje získať prehľad o dianí v okolí alebo vo vnútri Vášho domu, aj zo vzdialeného miesta cez PC s pripojením na Internet alebo mobilný telefón.

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM EZS

Elektrický zabezpečovací systém EZS zabezpečuje vyhlásenie poplachu v prípade narušenia chráneného priestoru, umožňuje vstup do chráneného objektu len oprávneným osobám, systém je možné rozdeliť do samostatných blokov.

PROTIPOŽIARNY SYSTÉM EPS

Systém EPS je určený na vyhodnotenie a včasnú signalizáciu vznikajúceho požiaru a prenos týchto informácií do miesta stálej obsluhy.

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM

Systém umožňuje alebo zamedzuje prístup osôb alebo vozidiel do vybraných chránených priestorov podľa prístupových práv alebo časových zón.

ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ

Štruktúrované kabelážne systémy, či už na báze metalických alebo optických káblov sú jednou z hlavných súčastí počítačových sietí. Na ich kvalite a parametroch záleží kvalita celej siete.

Tomáš Bartánus

bartanus@dexton.sk

0918 356 348

Ponuka

KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV

Kamerový systém Vám umožňuje získať prehľad o dianí v okolí alebo vo vnútri Vášho domu, aj zo vzdialeného miesta cez PC s pripojením na Internet alebo mobilný telefón.

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM EZS

Elektrický zabezpečovací systém EZS zabezpečuje vyhlásenie poplachu v prípade narušenia chráneného priestoru, umožňuje vstup do chráneného objektu len oprávneným osobám, systém je možné rozdeliť do samostatných blokov.

PROTIPOŽIARNY SYSTÉM EPS

Systém EPS je určený na vyhodnotenie a včasnú signalizáciu vznikajúceho požiaru a prenos týchto informácií do miesta stálej obsluhy.

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM

Systém umožňuje alebo zamedzuje prístup osôb alebo vozidiel do vybraných chránených priestorov podľa prístupových práv alebo časových zón.

ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ

Štruktúrované kabelážne systémy, či už na báze metalických alebo optických káblov sú jednou z hlavných súčastí počítačových sietí. Na ich kvalite a parametroch záleží kvalita celej siete.
Náš tím

Tomáš Bartánus

bartanus@dexton.sk

0918 356 348