DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM

Systém umožňuje alebo zamedzuje prístup osôb alebo vozidiel do vybraných chránených priestorov podľa prístupových práv alebo časových zón,  zariadenia systému môžu byť inštalované na vstupoch do uzatvorených areálov, priestorových zón alebo do priamo vybraných miestností,  pre identifikáciu alebo verifikáciu oprávnených osôb sa používajú rôzne spôsoby ako napr. PIN, identifikačná karta, alebo biometrické znaky ako odtlačok prsta, tvar ruky, očná dúhovka. Ďalšie aplikácie umožňujú realizovať riadenie výťahov, prevádzky parkoviska, evidenciu návštev alebo evidenciu dochádzky zamestnancov.