Osvetlenie

DOTVORÍME ATMOSFÉRU SVETLAMI

Osvetlenie je neoddeliteľnou časťou každej akcie, dodáva neprekonateľnú atmosféru.

Osvetlenie dotvára celkovú atmosféru organizovanej akcie.

Počty a typ svetiel volíme vždy podľa charakteru podujatia a osvetľovaných priestorov.