KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV

Kamerový systém Vám umožňuje získať prehľad o dianí v okolí alebo vo vnútri Vášho domu, aj zo vzdialeného miesta cez PC s pripojením na Internet alebo mobilný telefón. Jeho úlohou je ochrániť Váš domov pred vlámaním alebo poškodením počas Vašej neprítomnosti alebo ochrániť Vás počas Vašej prítomnosti svojím vysokým prevenčným charakterom. V prípade potreby poskytuje dôkazy, ktoré sú silným nástrojom pre políciu na vyriešenie deliktu.

Do rodinných domov sa inštalujú hlavne exteriérové kamery, ktoré monitorujú okolie domu ako sú: vstupy do domu, príjazdové komunikácie, vonkajšie garážové státia, dvor a priestory, kadiaľ môže prípadný páchateľ nepozorovane vstúpiť do domu. Do vnútorných priestorov je možné inštalovať skryté a maskované mini kamery vo forme pohybového detektora či požiarneho detektora. Do rodinných domov sa najčastejšie inštalujú kamerové systémy s analógovými kamerami hlavne kôli ich pomerne nízkej cene oproti IP kamerovým systémom.

Základom takéhoto systému je záznamové zariadenie DVR, analógové kamery a voliteľné príslušenstvo, ktoré tvorí: harddisk záznamového zariadenia, napájací zdroj kamier, prevodníky videosignálu, UTP kábel a konektory.

Do vonkajšieho prostredia doporučujeme použiť kompaktné kamery alebo dome kamery, kde tieto kamery sú už osadené v kryte, majú integrovaný objektív, dodávané s držiakom a sú odolné voči poveternostným vplyvom – kyrtie IP66.

Špecifikácia kapacity HDD do záznamového zariadenia DVR závisí od počtu kamier, zaznamenávaného počtu snímkov/s z jednotlivých kamier, použitej kompresie záznamu a požadovanej dĺžky záznamu.

Pre približný výpočet veľkosti HDD kliknite sem www.alertech.sk